Lic

Belastingsdienst / Landelijk Incasso Centrum

deze pagina es Alleen voor bestemd Particulieren.

Hebt u bij een complementos belastingschuld de toeslagschuld? Betaalt u mueren niet op tijd, de Kunt u mueren betalen niet? Dan krijgt u altijd maken te conocio het # 160; Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst.

het Cumplido Landelijk Incasso Centrum krijgt ú en volgende de gevallen te maken:

  • T Moet Toeslagen terugbetalen (toeslagschuld), maar niet dat u Kunt De Tijd op niet.
  • T Kunt niet belastingschuld UW, de betalen niet op tijd.
  • U Wil se reunieron het Landelijk Incasso Centrum afspreken een betalingsregeling.
  • U Wil bij het Landelijk Incasso Centrum een ​​verzoek om kwijtschelding indienen
  • T doorloopt een Traject van minnelijke de schuldsanering wettelijke de u failliet Doblada, en # 160; u hebt ook een belastingschuld de toeslagenschuld.
  • Bij ingrijpende maatregelen incasso-, bijvoorbeeld zoals verrekening puerta de la furgoneta een u ta ontvangen teruggaaf, loonbeslag op uw Betaalrekening de banktegoeden Overige, beslag automático op uw, meubilair de woning Eigen.

Een aantal van de genoemde incassomaatregelen Worden uitgevoerd Puerta de belastingdeurwaarder.

Het contacto Landelijk Incasso Centrum kan se Reunió u opnemen:

  • Puerta u te bellen
  • Reunido breve een de Beschikking naar Puerta aanleiding van een u gestelde vraag
  • Reunido een Puerta Beschikking naar aanleiding van een u ingediend verzoek

Hieronder staan ​​de volgende onderwerpen:

T Kunt UW schuld aan de Belastingsdienst Clasificación de helemaal niet tijd op betalen?
Lees dan verder bij het Onderwerp: # 160;
Uitstel van betaling en verband Reunió betalingsproblemen.

T Kunt UW schuld aan Belastingsdienst / Toeslagen Clasificación de Clasificación helemaal betalen tijd op? Lees dan verder bij het Onderwerp: # 160;
Ik Moet toeslag terugbetalen.

T Kunt UW schuld aan de Belastingsdienst Clasificación de betalen niet helemaal?
Dan op Kunt u onder bepaalde voorwaarden Recht hebben (gedeeltelijke) van kwijtschelding de te betalen schuld # 160 .;
Lees dan verder bij het Onderwerp: # 160;
Kwijtschelding Particulieren.

T maakt bezwaar tegen een belastingaanslag en Wil daarom de schuld van deze belastingaanslag Nog niet betalen?
Lees dan verder bij het Onderwerp:

T krijgt ponche Geld terug van de Belastingdienst en Wil daarom de schuld van deze belastingaanslag laten verrekenen Conocido terugkrijgt het bedrag dat u Ponche? Lees dan verder bij het Onderwerp: # 160;
T om vraagt ​​zelf UW schuld te verrekenen.

Vragen aan Belastingsdienst / Landelijk Incasso Centrum

Hebt u vragen Sobre Die Post u hebt ontvangen van Belastingsdienst / Landelijk Incasso Centrum # 160;
Kijk bij de veelgestelde vragen en particulier de rubriek. Selecciona bij Onderwerp: Betalen.
Vindt u hier niet antwoord het? Bel dan de BelastingTelefoon.
Om u een goed antwoord te kunnen geven op uw vraag kan het zo zijn wij dat u later moeten terugbellen.

Es na contacto UW Met de BelastingTelefoon de een medewerker van het Landelijk Incasso Centrum toch Nog een persoonlijk Gesprek nodig Sobre UW schuld? Dan maken Que un Través de BelastingTelefoon daarvoor Reunió u afspraak een. En een steden beperkt aantal en Nederland kan dat Gesprek – Afspraak na – plaatsvinden.

Postadres Belastingsdienst / Landelijk Incasso Centrum

Het postadres Staat op de Página: Por Escrito de Correo electrónico.

Uso en correspondentie UW se Reunió complementos zoveel mogelijk onze formulieren:

Artículos Relacionados

Deja un comentario